Cookie Consent by TermsFeed
Image

VERANDERENDE OMGEVING VEREIST STRATEGISCHE WENDBAARHEID

publicatie 14.11.2020 | Tekst Ruud van der Splinter | nl.123.rf

De omgeving van praktisch iedere organisatie vertoont in deze tijd toenemende onvoorspelbare dynamiek en complexiteit. Hierdoor is planning op basis van trends en patronen niet langer toereikend als strategie. Een duidelijke expliciete visie met heldere doelstellingen en strategische wendbaarheid zijn dat wel, waarbij we rekening moeten houden met misschien wel een verschuiving van een tijdperk van verandering, naar een verandering van tijdperk.

Wat is strategische wendbaarheid

Wendbaarheid is dé kritieke factor voor concurrentiekracht. “It’s not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” Deze bekende uitspraak van Charles Darwin geldt ook voor organisaties. Strategische wendbaarheid is het vermogen de strategische koers snel en effectief te veranderen, anticiperend of reagerend op kansen en bedreigingen. De strategische wendbaarheid van je organisatie versterken is een van de belangrijkste aspecten van bedrijfsontwikkeling in deze tijd.

Maar hoe doe je dat?

Let op je klanten en de positionering van je bedrijf in jouw markt. Zorg voor het op maat en snel bedienen van klanten. Belangrijke onderscheidende factoren daarbij zijn persoonlijke aandacht en vernieuwing. Concurrentie wordt steeds heviger en komt uit onverwachte hoeken. Neem bijvoorbeeld de opkomst van online netwerkplatformen waar verschillende ondernemers gezamenlijk hun marktpositie versterken ten opzichte van ondernemers die alleen staan in de markt. Ook de “go-to-market” van nieuwe producten en diensten moet niet alleen drastisch versnellen, maar ook met meer interactie met klanten plaatsvinden als je nog enige kans op succes wilt hebben.

Onze visie op wendbaarheid

In toenemende mate zien we dat succes wordt bepaald door het aanpassingsvermogen aan klantwensen. Het gaat erom continu en via verschillende kanalen, óók via eigen medewerkers informatie te verzamelen over klantenvoorkeuren en vervolgens deze te vertalen naar aanpassingen in producten of ontwikkeling van nieuwe diensten. Ten eerste gaat het erom de wendbaarheid van onze organisatie af te stemmen op de dynamiek in onze markt. Dit betekent dat het gaat om keuzes tussen dingen anders doen ten behoeve van verandering en vernieuwing en zaken onveranderd laten. Daarbij zien we vooral dat digitalisering en sterkere online aanwezigheid noodzakelijk zijn voor betere interactie met onze klanten. Het niet tijdig investeren hierin heeft al heel wat bedrijven de kop gekost.

De beoordeling van de vereiste wendbaarheid voor een effectieve bedrijfsontwikkeling

Om de match of mismatch tussen de vereiste en feitelijke wendbaarheid vast te kunnen stellen, richten we ons primair op bedrijfsontwikkeling van de processen waar de waarde voor klanten wordt gecreëerd. Dan hebben we het zowel over de directe interactie met klanten als de ontwikkeling en go-to-market van nieuwe diensten en producten. Daar ligt uiteindelijk de ‘proof of the pudding’ als het gaat om vernieuwing en wendbaarheid. De vereiste bedrijfsontwikkeling wordt dus mede door de organisatorische context beïnvloed. We kijken in dat verband naar de volgende aspecten:

Leiderschap

Verbindend en delegerend leiderschap, dat vooral de visie en kernwaarden uitstraalt en verkondigt is zeer bevorderlijk voor wendbaarheid en vernieuwing. Daarbij moeten medewerkers in de organisatie bevoegdheden hebben om direct te communiceren met klanten.

Strategie

In een wendbare organisatie wordt meerdere keren per jaar de strategie herijkt. Aan deze strategiesessies nemen bijvoorbeeld ook sommige klanten deel. Het accent ligt daarbij op ontwikkeling van visie en formulering van heldere doelstellingen voor het bereiken van een betere Customer Engagement.

Besturing

In wendbare organisaties wordt gestuurd op basis van kaders en kernwaarden met onderliggende kpi’s afgestemd op het realiseren van korte termijn doelstellingen. Het gaat er daarbij vooral om dat de medewerkers hiervan doordrongen zijn en hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor de realisatie ervan.

Structuur

Een wendbare organisatie heeft weinig hiërarchie. Medewerkers kennen hun verantwoordelijkheden, organiseren hun eigen werk en zijn op meerdere plekken inzetbaar. Collegiale communicatie is daarbij het belangrijkste coördinatiemechanisme.

Kennis en kunde

In wendbare organisaties maakt een zogenaamde “lerende organisatie” het mogelijk snel nieuwe externe ontwikkelingen te scouten en de vertaalslag te maken naar het eigen functioneren. Leren is net zo belangrijk als produceren. Medewerkers in samenwerking met externe specialisten, realiseren bepaalde doelstellingen die relevant zijn voor het bedrijf.

De cultuur

Cultuur is niet iets wat je zo maar even verandert. Het gaat om diepgewortelde vanzelfsprekendheden en geconditioneerde houdingen. In dit verband kijken wij liever naar gedrag en gedragsverandering. Door middel van trainingen en coaching, maar vooral ook door voorbeeldgedrag van de leiding en de inzet van bepaalde rituelen kan gedrag beïnvloed en veranderd worden. In een wendbare organisatie is sprake van persoonlijk leiderschap, zijn mensen ondernemend en nemen ze verantwoordelijkheid, is er transparantie en diversiteit. Iedereen voelt zich ambassadeur van de onderneming en kent de overkoepelende normen, principes en kernwaarden. Daarbinnen is er ruimte voor diversiteit in opvattingen.

Kortom, het is voor ondernemers niet meer zozeer de vraag of ze moeten veranderen. Het is de vraag hoe verandering past in verantwoorde bedrijfsontwikkeling

 

Hieronder andere INSIGHTS

Image

SieMatic over leiderschap in deze snel veranderende wereld

Image

Studio Des Arts in het Koninklijke Buren

Image

Hollandse Meesters - erfgoed in relatie tot leiderschap

Image

Customer Engagement Strategieën voor merkgroei en -loyaliteit